Ondernemersvisie belicht ondernemers die in hun sector passievol en klantgericht actief zijn.

Nederland is een ondernemend land. In vele sectoren zelfs wereldwijd innovatief en toonaangevend. Doel van onze organisatie is bedrijven te eren en het ondernemerschap te stimuleren. Goed ondernemerschap is een voorbeeld voor anderen. Met de focus op de bedrijfssector wordt de Nederlandse Economie belicht.

De term visie verwijst naar het gewenste langetermijnperspectief van een organisatie. Een organisatie moet een duidelijk beeld van de toekomst hebben. Daarop kan zij dan o.a. anticiperen in haar productontwikkeling en vernieuwing van diensten

Bedrijven met een visie zijn succesvoller. Dat blijkt al jaren uit diverse onderzoeken. Een visie geeft richting aan de onderneming en haar medewerkers.

Samen met bedrijven oftewel de parels zal  Ondernemersvisie de sectoren van de economie inhoudelijk belichten. Naast de visie van de parels zullen wij u informeren over alles wat u moet weten over de sector.  Zoals actuele informatie over onder andere: wet & regelgeving, innovatie etc.

Wees geïnformeerd. Wees geïnspireerd.

Welkom bij Ondernemersvisie.