Wat doen wij

Het creëren van een platform waar niet alleen actuele informatie over de Nederlandse economie vindbaar is, maar waar ook de focus op sectoren wordt gelegd. Tevens is het zoeken en belichten van de parels, de boegbeelden van een sector een belangrijke taak van Ondernemersvisie. De Nederlandse economie is opgebouwd uit sectoren (zie bronnen). Ondernemersvisie raadpleegt openbare bronnen en gebruikt belangrijk nieuws van vakbladen en brancheverenigingen om een sector zo goed mogelijk te belichten. Beurskalender, RSS Feeds, rapportages van z landelijke als internationale financiële instellingen etc. zijn hier ook onderdeel van. Dit om de bezoeker het belangrijkste nieuws van een sector voor te schotelen.

Ondernemersvisie geeft de sectoren een gezicht

Wekelijks zullen wij sleutelfiguren als beleidsbepalers, adviseurs, economen etc. vragen om hun licht te laten schijnen op een sector. Elke sector heeft boegbeelden c.q. voorlopers. Wie zijn dat? Ondernemersvisie selecteert per sector een aantal bedrijven. Deze bedrijven zijn bij onze screening dusdanig opgevallen dat wij hen bestempelen als een boegbeeld/voorloper. Onderdeel van de screening zijn o.a. de volgende criteria: USP, Publicaties, Service, Communicatie, Planet, Profit, People.

Is een bedrijf officieel bestempeld als voorloper dan zal de onderneming de mogelijkheid krijgen om via landelijke kanalen zijn onderneming te belichten en ‘even belangrijk’ zijn visie op de sector presenteren