Juridisch

Op deze pagina wordt de juridisch sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben mensen vaker behoefte aan juridisch advies.

Er zijn diverse juridische richtingen te onderscheiden, zoals privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht. Om een samenleving te laten functioneren is een goed rechtssysteem noodzakelijk.

Aanbod In bijna veertig jaar is het aantal advocaten in Nederland verzevenvoudigd. In 2014 telde Nederland bijna 17.300 advocaten. Dit betekent 103 advocaten per 100.000 inwoners. Het aantal advocatenkantoren groeit ook al jaren en bedraagt 4.894 in 2014. Het aanbod kenmerkt zich door: Relatieve kleinschaligheid. Het aantal eenpitters in Nederland groeit ieder jaar en bedroeg 2.553 in 2014, het hoogste aantal ooit. Procentueel maken de eenpitters nu ruim 52,2% van de balie uit (in 2012 was dit nog 50,5%).

0
Aantal advocatenkantoren
0
Advocaten

NJB - Nederlands Juristenblad

Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met deze wet beoogde activiteiten uit te voeren
Posted: June 11, 2019, 11:05 am
Facebook kan er toe worden verplicht binnen de EU alle commentaar op te sporen en te identificere...
Posted: June 11, 2019, 10:57 am
Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de...
Posted: June 6, 2019, 10:02 am
Vrouw uit Amsterdam mocht vertrouwen op toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren da...
Posted: May 30, 2019, 8:21 pm
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor b...
Posted: May 30, 2019, 8:13 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en amvb’s per 1 juli.
Posted: June 17, 2019, 11:55 am
Zonder wijziging van de AOW zou de leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen in 2020 stij...
Posted: June 17, 2019, 11:50 am
De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal ...
Posted: June 17, 2019, 11:46 am
Ondernemers worden beter beschermd tegen machtsmisbruik door digitale platforms zoals reservering...
Posted: June 17, 2019, 11:39 am
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken...
Posted: June 17, 2019, 12:00 am