Juridisch

Op deze pagina wordt de juridisch sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben mensen vaker behoefte aan juridisch advies.

Er zijn diverse juridische richtingen te onderscheiden, zoals privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht. Om een samenleving te laten functioneren is een goed rechtssysteem noodzakelijk.

Aanbod In bijna veertig jaar is het aantal advocaten in Nederland verzevenvoudigd. In 2014 telde Nederland bijna 17.300 advocaten. Dit betekent 103 advocaten per 100.000 inwoners. Het aantal advocatenkantoren groeit ook al jaren en bedraagt 4.894 in 2014. Het aanbod kenmerkt zich door: Relatieve kleinschaligheid. Het aantal eenpitters in Nederland groeit ieder jaar en bedroeg 2.553 in 2014, het hoogste aantal ooit. Procentueel maken de eenpitters nu ruim 52,2% van de balie uit (in 2012 was dit nog 50,5%).

0
Aantal advocatenkantoren
0
Advocaten

NJB - Nederlands Juristenblad

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is een westerse levensstijl niet zonder meer...
Posted: November 21, 2018, 10:38 am
De beraadslaging met aanwezigheid van reservisten in de raadkamer van de Hoge Raad dient de recht...
Posted: November 16, 2018, 12:23 pm
Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en i...
Posted: November 16, 2018, 12:05 pm
De Rechtspraak wil het mogelijk maken om zaken digitaal in te dienen en digitaal stukken uit te w...
Posted: November 16, 2018, 11:41 am
Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer ond...
Posted: November 9, 2018, 12:51 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

In de praktijk is steeds vaker merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, meningsvers...
Posted: November 21, 2018, 11:42 am
Vrouwen kunnen in aanmerking komen voor asiel als zij aannemelijk maken dat hun westerse levensst...
Posted: November 21, 2018, 11:35 am
De regering heeft een Brexit verzamelwet ingediend, die is bedoeld om te anticiperen op de situat...
Posted: November 21, 2018, 11:20 am
Als een aanmerkelijkbelanghouder borg staat voor schulden van zijn B.V. zal de fiscus een eventue...
Posted: November 21, 2018, 11:18 am
Heeft een heffingsambtenaar laten weten dat hij van plan is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk ...
Posted: November 21, 2018, 11:16 am