Juridisch

Op deze pagina wordt de juridisch sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben mensen vaker behoefte aan juridisch advies.

Er zijn diverse juridische richtingen te onderscheiden, zoals privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht. Om een samenleving te laten functioneren is een goed rechtssysteem noodzakelijk.

Aanbod In bijna veertig jaar is het aantal advocaten in Nederland verzevenvoudigd. In 2014 telde Nederland bijna 17.300 advocaten. Dit betekent 103 advocaten per 100.000 inwoners. Het aantal advocatenkantoren groeit ook al jaren en bedraagt 4.894 in 2014. Het aanbod kenmerkt zich door: Relatieve kleinschaligheid. Het aantal eenpitters in Nederland groeit ieder jaar en bedroeg 2.553 in 2014, het hoogste aantal ooit. Procentueel maken de eenpitters nu ruim 52,2% van de balie uit (in 2012 was dit nog 50,5%).

0
Aantal advocatenkantoren
0
Advocaten

NJB - Nederlands Juristenblad

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzoek gedaan naar de werking van het...
Posted: January 17, 2019, 3:35 pm
AbRvS: De wetgever heeft er ondubbelzinnig voor gekozen om een referendum over de intrekking van ...
Posted: January 17, 2019, 10:30 am
Commissie WODC II: Balans tussen nabijheid en onafhankelijkheid in de relatie tussen WODC en bele...
Posted: January 17, 2019, 9:58 am
De Hoge Raad heeft een lijst gemaakt van 500 te publiceren oude arresten en biedt de gelegenheid ...
Posted: January 11, 2019, 2:16 pm
Britten en hun familieleden die vóór de Brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mo...
Posted: January 10, 2019, 2:19 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Het arbeidsrecht sluit slecht aan op 'platformisering' van werk. In deze bijdrage worden drie ker...
Posted: January 18, 2019, 2:53 pm
Partneralimentatie is fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van...
Posted: January 18, 2019, 2:49 pm
Een Russisch vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wo...
Posted: January 18, 2019, 2:45 pm
Uit de onderhavige zaak volgt dat mededelingen van een gemeente met betrekking tot de ruimtelijke...
Posted: January 18, 2019, 2:44 pm
De rechter verbiedt Google dat een berispte arts nog langer is te vinden via de zoekmachine. Volg...
Posted: January 18, 2019, 2:41 pm