Metaalsector

Op deze pagina wordt de metaalsector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De metaalproductenindustrie (ruim 10.600 bedrijven) telt veel relatief kleine ondernemingen. Ruim 9.000 bedrijven hebben minder dan 10 werknemers in dienst.  De 120 bedrijven in het grootbedrijf (> 100 medewerkers) realiseren ongeveer de helft van de brancheomzet.

Belangrijke clusters of deelbranches binnen de metaalproductenindustrie zijn:

  • Constructie en laswerk;
  • Verspanende toelevering;
  • Oppervlaktebehandeling;
  • Metaalwaren;
  • Plaatbewerking;
  • Onderhoud en service.

De omzet in de metaalproductenindustrie stijgt in 2016 naar verwachting met 2%. Voor 2017 verwacht de Rabobank, op basis van een lichte groei van zowel de export als de bedrijfsinvesteringen, een omzetgroei van circa 1,5%. Er zijn grote verschillen in de branche, veelal afhankelijk van welke eindmarkt men bedient. Groei is mogelijk voor bijvoorbeeld toeleveranciers aan de transportmiddelenindustrie. Ook toeleveranciers aan de bouwsector kunnen profiteren van het ingezette herstel in de utiliteitsbouw door hogere investeringen.

0
Bedrijven
0
Omzetgroei %

NJB - Nederlands Juristenblad

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzoek gedaan naar de werking van het...
Posted: January 17, 2019, 3:35 pm
AbRvS: De wetgever heeft er ondubbelzinnig voor gekozen om een referendum over de intrekking van ...
Posted: January 17, 2019, 10:30 am
Commissie WODC II: Balans tussen nabijheid en onafhankelijkheid in de relatie tussen WODC en bele...
Posted: January 17, 2019, 9:58 am
De Hoge Raad heeft een lijst gemaakt van 500 te publiceren oude arresten en biedt de gelegenheid ...
Posted: January 11, 2019, 2:16 pm
Britten en hun familieleden die vóór de Brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mo...
Posted: January 10, 2019, 2:19 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Het arbeidsrecht sluit slecht aan op 'platformisering' van werk. In deze bijdrage worden drie ker...
Posted: January 18, 2019, 2:53 pm
Partneralimentatie is fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van...
Posted: January 18, 2019, 2:49 pm
Een Russisch vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wo...
Posted: January 18, 2019, 2:45 pm
Uit de onderhavige zaak volgt dat mededelingen van een gemeente met betrekking tot de ruimtelijke...
Posted: January 18, 2019, 2:44 pm
De rechter verbiedt Google dat een berispte arts nog langer is te vinden via de zoekmachine. Volg...
Posted: January 18, 2019, 2:41 pm