Metaalsector

Op deze pagina wordt de metaalsector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De metaalproductenindustrie (ruim 10.600 bedrijven) telt veel relatief kleine ondernemingen. Ruim 9.000 bedrijven hebben minder dan 10 werknemers in dienst.  De 120 bedrijven in het grootbedrijf (> 100 medewerkers) realiseren ongeveer de helft van de brancheomzet.

Belangrijke clusters of deelbranches binnen de metaalproductenindustrie zijn:

  • Constructie en laswerk;
  • Verspanende toelevering;
  • Oppervlaktebehandeling;
  • Metaalwaren;
  • Plaatbewerking;
  • Onderhoud en service.

De omzet in de metaalproductenindustrie stijgt in 2016 naar verwachting met 2%. Voor 2017 verwacht de Rabobank, op basis van een lichte groei van zowel de export als de bedrijfsinvesteringen, een omzetgroei van circa 1,5%. Er zijn grote verschillen in de branche, veelal afhankelijk van welke eindmarkt men bedient. Groei is mogelijk voor bijvoorbeeld toeleveranciers aan de transportmiddelenindustrie. Ook toeleveranciers aan de bouwsector kunnen profiteren van het ingezette herstel in de utiliteitsbouw door hogere investeringen.

0
Bedrijven
0
Omzetgroei %

NJB - Nederlands Juristenblad

Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met deze wet beoogde activiteiten uit te voeren
Posted: June 11, 2019, 11:05 am
Facebook kan er toe worden verplicht binnen de EU alle commentaar op te sporen en te identificere...
Posted: June 11, 2019, 10:57 am
Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de...
Posted: June 6, 2019, 10:02 am
Vrouw uit Amsterdam mocht vertrouwen op toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren da...
Posted: May 30, 2019, 8:21 pm
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor b...
Posted: May 30, 2019, 8:13 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en amvb’s per 1 juli.
Posted: June 17, 2019, 11:55 am
Zonder wijziging van de AOW zou de leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen in 2020 stij...
Posted: June 17, 2019, 11:50 am
De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal ...
Posted: June 17, 2019, 11:46 am
Ondernemers worden beter beschermd tegen machtsmisbruik door digitale platforms zoals reservering...
Posted: June 17, 2019, 11:39 am
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken...
Posted: June 17, 2019, 12:00 am