Metaalsector

Op deze pagina wordt de metaalsector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De metaalproductenindustrie (ruim 10.600 bedrijven) telt veel relatief kleine ondernemingen. Ruim 9.000 bedrijven hebben minder dan 10 werknemers in dienst.  De 120 bedrijven in het grootbedrijf (> 100 medewerkers) realiseren ongeveer de helft van de brancheomzet.

Belangrijke clusters of deelbranches binnen de metaalproductenindustrie zijn:

  • Constructie en laswerk;
  • Verspanende toelevering;
  • Oppervlaktebehandeling;
  • Metaalwaren;
  • Plaatbewerking;
  • Onderhoud en service.

De omzet in de metaalproductenindustrie stijgt in 2016 naar verwachting met 2%. Voor 2017 verwacht de Rabobank, op basis van een lichte groei van zowel de export als de bedrijfsinvesteringen, een omzetgroei van circa 1,5%. Er zijn grote verschillen in de branche, veelal afhankelijk van welke eindmarkt men bedient. Groei is mogelijk voor bijvoorbeeld toeleveranciers aan de transportmiddelenindustrie. Ook toeleveranciers aan de bouwsector kunnen profiteren van het ingezette herstel in de utiliteitsbouw door hogere investeringen.

0
Bedrijven
0
Omzetgroei %

NJB - Nederlands Juristenblad

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is een westerse levensstijl niet zonder meer...
Posted: November 21, 2018, 10:38 am
De beraadslaging met aanwezigheid van reservisten in de raadkamer van de Hoge Raad dient de recht...
Posted: November 16, 2018, 12:23 pm
Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en i...
Posted: November 16, 2018, 12:05 pm
De Rechtspraak wil het mogelijk maken om zaken digitaal in te dienen en digitaal stukken uit te w...
Posted: November 16, 2018, 11:41 am
Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer ond...
Posted: November 9, 2018, 12:51 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

In de praktijk is steeds vaker merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, meningsvers...
Posted: November 21, 2018, 11:42 am
Vrouwen kunnen in aanmerking komen voor asiel als zij aannemelijk maken dat hun westerse levensst...
Posted: November 21, 2018, 11:35 am
De regering heeft een Brexit verzamelwet ingediend, die is bedoeld om te anticiperen op de situat...
Posted: November 21, 2018, 11:20 am
Als een aanmerkelijkbelanghouder borg staat voor schulden van zijn B.V. zal de fiscus een eventue...
Posted: November 21, 2018, 11:18 am
Heeft een heffingsambtenaar laten weten dat hij van plan is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk ...
Posted: November 21, 2018, 11:16 am