Onderwijs

Op deze pagina wordt de onderwijs sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Het onderwijs in Nederland Er zijn in Nederland ruim 3,74 miljoen leerlingen en studenten en meer dan 8 duizend onderwijsinstellingen. Het bekostigd onderwijs kent globaal vijf stromingen: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf in 2013 bijna 28 miljard euro uit aan onderwijs. In totaal werken er ongeveer 414 duizend mensen (318 duizend fte) in het onderwijs. Met 5 procent van de totale werkzame beroepsbevolking is het onderwijs een aanzienlijke sector in de economie. Verreweg de meesten werken in het po (41%) en het vo (25%). Het mbo (11%), hbo (11%) en wo (12%) bieden minder werkgelegenheid. Verreweg het meest voorkomende beroep in het onderwijs is dat van leraar/docent. Het wo biedt daarnaast ook veel werkgelegenheid voor onderzoekers.

De komende jaren vinden belangrijke verschuivingen in leerlingen en studenten plaats. Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) neemt als gevolg van demografische krimp af, terwijl het aantal studenten in het hoger onderwijs gaat toenemen. Deze laatste ontwikkeling komt voort uit een verschuiving in onderwijsdeelname. Met name vanuit het VMBO kiezen steeds meer leerlingen voor de HAVO-route naar het HBO i.p.v. het MBO.

0
Leerlingen
0
Onderwijsinstellingen

Reacties op: Nieuws

Samen leven, samen leren