Transport & logistiek

Op deze pagina wordt de transport & logistiek sector uitgelicht.

 

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de marktTransport is de schakel tussen een onderneming en haar inkoop- en verkoopmarkten, of tussen een verlader, die het transport aanbiedt en een vervoerder, die het transport uitvoert.

  • Het transport over water wordt, zeker bij grotere afstanden, vaker ingezet als alternatief voor het wegvervoer;
  • De oplevering van de 2e Maasvlakte zal op middellange termijn tot extra vervoer over het water leiden;
  • Schaalvergroting zet verder door in het goederentransport over weg en water;
  • Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen. De aanwas van jong personeel stokt;
  • Door de opkomst van E-commerce neemt de vraag naar fijnmazige distributie toe.

 

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector met bijna 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de omzet 1,5 procent boven het niveau van vóór de crisis. Ook het aantal faillissementen lag op het laagste punt sinds 2009. Dat meldt CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

0
Miljoen ton goederen per jaar
0%
Aandeel in de binnenlandse markt

scheepvaart – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

Het plan van de mondiale scheepvaart om via een brandstofheffing een innovatiefonds van vijf milj...
Author: Rob Mackor
Posted: November 23, 2020, 10:31 am
De International Maritime Organization (IMO) heeft het voorstel goedgekeurd om een energielabel v...
Author: Rob Mackor
Posted: November 19, 2020, 5:00 am
In de Europese Green Deal wordt vervoer over water gepresenteerd als een duurzame oplossing voor ...
Author: Bart Pals
Posted: November 11, 2020, 11:28 am
Het systeem van energielabels voor zeeschepen, dat de IMO wil invoeren, wordt volledig openbaar. ...
Author: Rob Mackor
Posted: November 4, 2020, 10:38 am
Pakt de politiek door en moeten scheepvaartbedrijven straks emissierechten gaan betalen? Of gooie...
Author: Erik Verheggen
Posted: September 30, 2020, 2:43 pm

 

wegvervoer – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

Er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor bundeling en verplaatsing van vracht va...
Author: Erik Verheggen
Posted: November 27, 2020, 9:35 am
Na jaren van planning, procedures en bezwaren is de eerste spade de grond ingegaan voor de bouw v...
Author: Bart Pals
Posted: November 4, 2020, 9:35 am
Transportbedrijf Van Steenbergen uit Arendonk ontkent de betichtingen van mensenhandel en uitbuit...
Author: Bart Pals
Posted: October 30, 2020, 8:45 am
Er gaat bijna geen week voorbij of de redactie van deze krant ontvangt vanuit het Duitse Bundesam...
Author: Bart Pals
Posted: October 28, 2020, 3:12 pm
Door de succesvolle introductie van elektrische personenwagens, bestaat het beeld bij het grote p...
Author: Bart Pals
Posted: October 19, 2020, 12:03 pm