Transport & logistiek

Op deze pagina wordt de transport & logistiek sector uitgelicht.

 

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de marktTransport is de schakel tussen een onderneming en haar inkoop- en verkoopmarkten, of tussen een verlader, die het transport aanbiedt en een vervoerder, die het transport uitvoert.

  • Het transport over water wordt, zeker bij grotere afstanden, vaker ingezet als alternatief voor het wegvervoer;
  • De oplevering van de 2e Maasvlakte zal op middellange termijn tot extra vervoer over het water leiden;
  • Schaalvergroting zet verder door in het goederentransport over weg en water;
  • Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen. De aanwas van jong personeel stokt;
  • Door de opkomst van E-commerce neemt de vraag naar fijnmazige distributie toe.

 

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector met bijna 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de omzet 1,5 procent boven het niveau van vóór de crisis. Ook het aantal faillissementen lag op het laagste punt sinds 2009. Dat meldt CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

0
Miljoen ton goederen per jaar
0%
Aandeel in de binnenlandse markt

scheepvaart – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

Ammoniak kan veilig en effectief worden toegepast als scheepsbrandstof om emissies van broeikasga...
Author: Tom van Gurp
Posted: June 12, 2019, 10:49 am
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, IenM) heeft met onder meer provinc...
Author: Tom van Gurp
Posted: June 11, 2019, 4:17 pm
China heeft woensdag op de Oost-Chinese Zee een raket gelanceerd vanaf een speciaal daartoe gebou...
Author: Paul Jumelet
Posted: June 5, 2019, 9:58 am
Blockchain-technologie lijkt haar imago van ‘hype’ in de logistieke wereld steeds meer van zich a...
Author: Bart Pals
Posted: June 5, 2019, 7:43 am
Het verbod op het gebruik van brandstof voor de zeescheepvaart met meer dan een 0,5% zwavel vanaf...
Author: Bart Pals
Posted: May 31, 2019, 9:20 am

 

wegvervoer – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

De minister van I&W heeft vragen van Tweede Kamerfracties CDA en PVV over het verbod op cabinerus...
Author: Bart Pals
Posted: May 27, 2019, 9:03 am
De Nederlandse markt voor nieuwe vrachtauto’s, trekkers en trailers, krimpt dit jaar met 3%. Volg...
Author: Bart Pals
Posted: May 23, 2019, 9:38 am
Transportorganisaties en provincies doen een ultieme poging om alsnog voor elkaar te krijgen dat ...
Author: Paul Jumelet
Posted: May 22, 2019, 9:39 am
Waberer’s haalt de broekriem nog maar eens aan. Hoe komt het toch dat het steeds schonere wegverv...
Author: Folkert Nicolai
Posted: May 20, 2019, 2:01 pm
Diversifiëren is de sleutel tot overleving van het wegvervoer, en iedereen moet een rol spelen om...
Author: Bart Pals
Posted: May 13, 2019, 12:36 pm