Transport & logistiek

Op deze pagina wordt de transport & logistiek sector uitgelicht.

 

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover. Dit begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de marktTransport is de schakel tussen een onderneming en haar inkoop- en verkoopmarkten, of tussen een verlader, die het transport aanbiedt en een vervoerder, die het transport uitvoert.

  • Het transport over water wordt, zeker bij grotere afstanden, vaker ingezet als alternatief voor het wegvervoer;
  • De oplevering van de 2e Maasvlakte zal op middellange termijn tot extra vervoer over het water leiden;
  • Schaalvergroting zet verder door in het goederentransport over weg en water;
  • Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen. De aanwas van jong personeel stokt;
  • Door de opkomst van E-commerce neemt de vraag naar fijnmazige distributie toe.

 

De omzet van de transportsector in euro’s steeg in het vierde kwartaal van 2015 met ruim 3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2015 steeg de omzet in de transportsector met bijna 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lag de omzet 1,5 procent boven het niveau van vóór de crisis. Ook het aantal faillissementen lag op het laagste punt sinds 2009. Dat meldt CBS in de kwartaalmonitor transport en logistiek.

0
Miljoen ton goederen per jaar
0%
Aandeel in de binnenlandse markt

scheepvaart – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

De mondiale scheepvaart moet de komende halve eeuw naar schatting zes biljoen (6.000.000.000.000)...
Author: Rob Mackor
Posted: September 14, 2020, 9:25 am
Is de kleinschalige kernreactor een optie om de emissie van broeikasgassen door de wereldwijde sc...
Author: Bart Pals
Posted: September 2, 2020, 10:12 am
De atoombatterij. Dat is volgens een Londense club de heilige graal voor de mondiale zeescheepvaa...
Author: Rob Mackor
Posted: August 26, 2020, 10:32 am
De uitstoot van broeikasgassen door de mondiale zeescheepvaart is in de periode 2012-2018 met bij...
Author: Rob Mackor
Posted: August 6, 2020, 6:33 am
Met een beheerd draagvermogen van 173 miljoen ton heeft Griekenland veruit de grootste handelsvlo...
Author: Rob Mackor
Posted: July 14, 2020, 9:24 am

 

wegvervoer – Nieuwsblad Transport

De krant voor professionals actief in transport en logistiek

De noodzaak om het wegvervoer in Europa versneld van de dieselmotor richting de aanschaf van een ...
Author: Bart Pals
Posted: September 9, 2020, 11:18 am
De Britse regering kan binnenkort door heel Engeland parkeerplaatsen voor vrachtwagens aanleggen....
Author: Bart Pals
Posted: September 4, 2020, 7:12 am
‘Je kunt het zo gek niet noemen, of we zorgen dat we op de hoogte zijn. We hebben een brexit-coör...
Author: Bart Pals
Posted: August 27, 2020, 4:00 am
De Duitsers zijn begonnen met emissieloos lange afstandstransport via een bovenleiding boven de s...
Author: Bart Pals
Posted: August 26, 2020, 1:08 pm
Vrachtauto’s die op de snelweg stroom afnemen van een bovenleiding. Nadat plannenmakers een aanta...
Author: Bart Pals
Posted: August 25, 2020, 2:04 pm