Tuinbouw

Op deze pagina wordt de tuinbouw sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Tuinbouw of horticultuur is het op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden. De meeste tuinbouwbedrijven zijn aangesloten bij een veiling waar ze hun productie in binnen- en buitenland op de markt brengen. In Nederland vindt meestal glastuinbouw plaats, tuinbouw onder glas in zogenoemde warenhuizen of kassen waarbij een kunstmatige voedingsbodem wordt gebruikt. Handelsbarrières verdwijnen; de internationale competitie wordt daardoor steeds groter. De Nederlandse agrarische sector is sterk exportgericht.

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2016 wordt geraamd op ongeveer 53.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een stijging van 6.000 euro ten opzichte van 2015. Binnen de land- en tuinbouw zijn er ieder jaar grote inkomensverschillen, zowel tussen als binnen de verschillende bedrijfstypen. De sterkste inkomensstijging in 2016 komt voor rekening van de varkensbedrijven. Het inkomen komt daar uit op een hoog niveau. Ook de inkomens van snijbloemen- en pot- en perkplantenbedrijven verbeterden sterk. De melkveehouders kijken terug op een economisch teleurstellend verlopen jaar, vooral door een gemiddeld lage melkprijs. De melkprijs trekt echter inmiddels wel aan.

0
Tuinbouw inkomsten
0
Inkomstengroei

glasgroenten

Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland.
Posted: March 22, 2019, 5:00 pm
De NVWA zet vraagtekens bij zaadonderzoek waarin ToBRFV naar Nederlands zaad te herleiden is.
Posted: March 22, 2019, 2:28 pm
Bij het aanbod van paprika’s overlappen de aanvoeren van Spanje met de eerste Nederlandse oogst....
Posted: March 22, 2019, 9:35 am
De nieuwe website draagt bij aan een betere bewustwording van fytosanitaire risico’s bij telers....
Posted: March 22, 2019, 8:08 am
Duitsland heeft zijn risicoanalyse aangepast nadat in Mexico ook in paprika ToBRFV is gevonden.
Posted: March 21, 2019, 2:45 pm

groenten & fruit nieuws

Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland.
Posted: March 22, 2019, 5:00 pm
De NVWA zet vraagtekens bij zaadonderzoek waarin ToBRFV naar Nederlands zaad te herleiden is.
Posted: March 22, 2019, 2:28 pm
Nederlandse en Belgische peren hebben opgeteld een bijna even grote export op Duitsland.
Posted: March 22, 2019, 12:30 pm
Bij het aanbod van paprika’s overlappen de aanvoeren van Spanje met de eerste Nederlandse oogst....
Posted: March 22, 2019, 9:35 am
De nieuwe website draagt bij aan een betere bewustwording van fytosanitaire risico’s bij telers....
Posted: March 22, 2019, 8:08 am