Visserij

Op deze pagina wordt de visserij sector uitgelicht.

 

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

Visserij is een verzamelnaam voor alle menselijke activiteiten met als doel organismen uit het water te halen. De visserij kan worden gebruikt als bron van inkomsten of als voedingsmiddel, de beroepsvisserij, of als recreatie, de sportvisserijDe sector is bezig om de visserij modern en duurzaam te maken om te kunnen voldoen aan de huidige eisen. De sector probeert om de visserij aantrekkelijk te maken voor jongeren, zodat zij zullen kiezen voor een beroep in visserij. 

De Nederlandse visserij kan worden opgesplitst in drie verschillende hoofdgroepen:

  • De kottervisserij, deze vist met behulp van boomknorren op platvis en garnaal.
  • De vriestrawler visserij, deze vist op pelagische soorten zoals haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en sardinella.
  • De binnenvisserij die vist op paling, snoekbaars, baars en spiering.

 

Het aantal actieve visserijvaartuigen is tussen 2012 en 2015 met 3% licht gedaald tot 608 vaartuigen. Vooral in de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen aanzienlijk afgenomen: van 14 naar 8. De omvang van alle andere onderdelen van de Nederlandse vloot bleef nagenoeg onveranderd. In de kottervisserij waren gemiddeld tussen 275 en 280 kotters actief in de afgelopen jaren (peildatum vloot 31 december). Voor 2016 wordt verwacht dat het aantal actieve kotters weer zal toenemen, ondanks de introductie van de gefaseerde aanlandplicht in 2016. Goede resultaten van de afgelopen jaren zijn een belangrijke oorzaak voor de toename. Van jaar tot jaar neemt het segment grote kotters gemiddeld af in omvang, terwijl de actieve vloot tot 300 pk langzaam toeneemt. Tussen 2014 en 2015 echter is het aantal grote kotters nagenoeg gelijk gebleven.

HungryFEED can't get feed. Don't be mad at HungryFEED. SimplePie reported: A feed could not be found at http://www.visbureau.nl/navigatie_bovenaan/rss/?type=103. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.