Waterbeheer

Op deze pagina wordt de waterbeheer sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De laatste dertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van dertig jaar geleden licht gedaald, terwijl de winning en het gebruik van oppervlaktewater van jaar tot jaar fluctueert. Het drinkwatergebruik is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw.

De drinkwaterproductie in ons land heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De totale productie in 2000 is ruim tien maal zo groot als in 1925. De drinkwaterproductie is geen waterschappelijke taak, doch wordt hoofdzakelijk verzorgd door drinkwaterleidingbedrijven.

Het intensieve watergebruik is sterk belastend voor de waterkwaliteit. Deze belasting wordt uitgedrukt in zogeheten inwonerequivalenten. Eén inwonerequivalent is gelijk aan de hoeveelheid zuurstof die nodig is om afvalstoffen in het afvalwater, dat door één persoon per etmaal wordt geproduceerd, af te breken. In onderstaande tabellen wordt respectievelijk de drinkwaterproductie en de lozing van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt.

0
km² water in Nederland
0
Bevaarde waterwegen

NJB - Nederlands Juristenblad

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzoek gedaan naar de werking van het...
Posted: January 17, 2019, 3:35 pm
AbRvS: De wetgever heeft er ondubbelzinnig voor gekozen om een referendum over de intrekking van ...
Posted: January 17, 2019, 10:30 am
Commissie WODC II: Balans tussen nabijheid en onafhankelijkheid in de relatie tussen WODC en bele...
Posted: January 17, 2019, 9:58 am
De Hoge Raad heeft een lijst gemaakt van 500 te publiceren oude arresten en biedt de gelegenheid ...
Posted: January 11, 2019, 2:16 pm
Britten en hun familieleden die vóór de Brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, mo...
Posted: January 10, 2019, 2:19 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Het arbeidsrecht sluit slecht aan op 'platformisering' van werk. In deze bijdrage worden drie ker...
Posted: January 18, 2019, 2:53 pm
Partneralimentatie is fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van...
Posted: January 18, 2019, 2:49 pm
Een Russisch vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wo...
Posted: January 18, 2019, 2:45 pm
Uit de onderhavige zaak volgt dat mededelingen van een gemeente met betrekking tot de ruimtelijke...
Posted: January 18, 2019, 2:44 pm
De rechter verbiedt Google dat een berispte arts nog langer is te vinden via de zoekmachine. Volg...
Posted: January 18, 2019, 2:41 pm