Waterbeheer

Op deze pagina wordt de waterbeheer sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De laatste dertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van dertig jaar geleden licht gedaald, terwijl de winning en het gebruik van oppervlaktewater van jaar tot jaar fluctueert. Het drinkwatergebruik is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw.

De drinkwaterproductie in ons land heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De totale productie in 2000 is ruim tien maal zo groot als in 1925. De drinkwaterproductie is geen waterschappelijke taak, doch wordt hoofdzakelijk verzorgd door drinkwaterleidingbedrijven.

Het intensieve watergebruik is sterk belastend voor de waterkwaliteit. Deze belasting wordt uitgedrukt in zogeheten inwonerequivalenten. Eén inwonerequivalent is gelijk aan de hoeveelheid zuurstof die nodig is om afvalstoffen in het afvalwater, dat door één persoon per etmaal wordt geproduceerd, af te breken. In onderstaande tabellen wordt respectievelijk de drinkwaterproductie en de lozing van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt.

0
km² water in Nederland
0
Bevaarde waterwegen

NJB - Nederlands Juristenblad

Door de goedkeuring heeft Invest-NL de ruimte om de met deze wet beoogde activiteiten uit te voeren
Posted: June 11, 2019, 11:05 am
Facebook kan er toe worden verplicht binnen de EU alle commentaar op te sporen en te identificere...
Posted: June 11, 2019, 10:57 am
Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de...
Posted: June 6, 2019, 10:02 am
Vrouw uit Amsterdam mocht vertrouwen op toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren da...
Posted: May 30, 2019, 8:21 pm
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor b...
Posted: May 30, 2019, 8:13 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

Een overzicht van inwerkingtredingen van wetten en amvb’s per 1 juli.
Posted: June 17, 2019, 11:55 am
Zonder wijziging van de AOW zou de leeftijd waarop mensen voor het eerst AOW krijgen in 2020 stij...
Posted: June 17, 2019, 11:50 am
De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal ...
Posted: June 17, 2019, 11:46 am
Ondernemers worden beter beschermd tegen machtsmisbruik door digitale platforms zoals reservering...
Posted: June 17, 2019, 11:39 am
De afgelopen week zijn binnen dit rechtsgebied op de onderstaande deelgebieden nieuwe uitspraken...
Posted: June 17, 2019, 12:00 am