Waterbeheer

Op deze pagina wordt de waterbeheer sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De laatste dertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van dertig jaar geleden licht gedaald, terwijl de winning en het gebruik van oppervlaktewater van jaar tot jaar fluctueert. Het drinkwatergebruik is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw.

De drinkwaterproductie in ons land heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De totale productie in 2000 is ruim tien maal zo groot als in 1925. De drinkwaterproductie is geen waterschappelijke taak, doch wordt hoofdzakelijk verzorgd door drinkwaterleidingbedrijven.

Het intensieve watergebruik is sterk belastend voor de waterkwaliteit. Deze belasting wordt uitgedrukt in zogeheten inwonerequivalenten. Eén inwonerequivalent is gelijk aan de hoeveelheid zuurstof die nodig is om afvalstoffen in het afvalwater, dat door één persoon per etmaal wordt geproduceerd, af te breken. In onderstaande tabellen wordt respectievelijk de drinkwaterproductie en de lozing van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt.

0
km² water in Nederland
0
Bevaarde waterwegen

NJB - Nederlands Juristenblad

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is een westerse levensstijl niet zonder meer...
Posted: November 21, 2018, 10:38 am
De beraadslaging met aanwezigheid van reservisten in de raadkamer van de Hoge Raad dient de recht...
Posted: November 16, 2018, 12:23 pm
Het kabinet wil meer dan nu het geval is problemen van mensen aan de voorkant, dichtbij huis en i...
Posted: November 16, 2018, 12:05 pm
De Rechtspraak wil het mogelijk maken om zaken digitaal in te dienen en digitaal stukken uit te w...
Posted: November 16, 2018, 11:41 am
Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer ond...
Posted: November 9, 2018, 12:51 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

In de praktijk is steeds vaker merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, meningsvers...
Posted: November 21, 2018, 11:42 am
Vrouwen kunnen in aanmerking komen voor asiel als zij aannemelijk maken dat hun westerse levensst...
Posted: November 21, 2018, 11:35 am
De regering heeft een Brexit verzamelwet ingediend, die is bedoeld om te anticiperen op de situat...
Posted: November 21, 2018, 11:20 am
Als een aanmerkelijkbelanghouder borg staat voor schulden van zijn B.V. zal de fiscus een eventue...
Posted: November 21, 2018, 11:18 am
Heeft een heffingsambtenaar laten weten dat hij van plan is een bezwaarschrift niet-ontvankelijk ...
Posted: November 21, 2018, 11:16 am