Waterbeheer

Op deze pagina wordt de waterbeheer sector uitgelicht.

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De laatste dertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van dertig jaar geleden licht gedaald, terwijl de winning en het gebruik van oppervlaktewater van jaar tot jaar fluctueert. Het drinkwatergebruik is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw.

De drinkwaterproductie in ons land heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De totale productie in 2000 is ruim tien maal zo groot als in 1925. De drinkwaterproductie is geen waterschappelijke taak, doch wordt hoofdzakelijk verzorgd door drinkwaterleidingbedrijven.

Het intensieve watergebruik is sterk belastend voor de waterkwaliteit. Deze belasting wordt uitgedrukt in zogeheten inwonerequivalenten. Eén inwonerequivalent is gelijk aan de hoeveelheid zuurstof die nodig is om afvalstoffen in het afvalwater, dat door één persoon per etmaal wordt geproduceerd, af te breken. In onderstaande tabellen wordt respectievelijk de drinkwaterproductie en de lozing van afvalstoffen inzichtelijk gemaakt.

0
km² water in Nederland
0
Bevaarde waterwegen

NJB - Nederlands Juristenblad

ABRvS: De Kansspelautoriteit mocht de tenaamstelling van vergunningen voor onder andere de Lotto ...
Posted: March 18, 2019, 2:06 pm
Met de regeling voor de verplichte verstrekking van medische gegevens over weigerende observandi ...
Posted: March 18, 2019, 1:52 pm
Op 12 maart 2019 heeft het Hof van Justitie van de EU vier prejudiciële vragen beantwoord in zake...
Posted: March 18, 2019, 1:46 pm
Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman is gebleken dat Nederlandse instanties onzorgvuldig hebb...
Posted: March 18, 2019, 1:38 pm
Donderdag 31 januari 2019 hield de NJV een bijzondere bijeenkomst. Zes jonge experts en zestien m...
Posted: March 15, 2019, 2:21 pm

Recht.nl nieuws

Hét internetportaal voor juristen.

In juni 2019 start het team Handel van de Rechtbank Amsterdam met een nieuwe procedure. Deze verk...
Posted: March 22, 2019, 6:29 pm
Een speciale versie van de tekst van de nieuwe Omgevingswet. Deze 'herleidbare geconsolideerde ve...
Posted: March 22, 2019, 6:18 pm
Een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin wordt geoordeeld dat er minder zware eisen moeten ...
Posted: March 22, 2019, 6:16 pm
Bij een aangifte die weliswaar op tijd is verstuurd, maar te laat bij de Belastingdienst binnenko...
Posted: March 22, 2019, 5:58 pm
Door bevestiging van zonnepanelen wijzigt het gebruik van een woning. Het dak staat niet alleen t...
Posted: March 22, 2019, 5:56 pm