Zorg

Op deze pagina wordt de zorg sector uitgelicht.

 

Sectoren

Landbouw
Tuinbouw en visserij
Bouw
Finaciele dienstverlening
Overheid
Zorg
Gezondheidszorg
Horeca
Procesindustrie
Cultuur
Sport
Recreatie
ICT
Onderwijs
Transport&logistiek
Energie
Onroerend goed
Waterbeheer
Afvalbeheer
Zakelijk dienstverlening
Chemie
Metaalsector
Media
Uitzendarbeid
Reizen
Juridisch
Luchtvaart
Zeevaart
Voeding
Detail/groothandel
Beveiliging
Automotive

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. In de sector gezondheidszorg werken ruim 1 miljoen mensen. Zij leveren jaarlijks voor meer dan € 60 miljard aan diensten. Deze sector kan op een hoge maatschappelijke waardering rekenen.

  • Innovatie in de zorg zet door en is hard nodig om de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Innovatie op het gebied van domotica, diagnostiek, E-health en zelftesten voor preventie en screening, levert nieuwe bedrijvigheid op in de sector;
  • Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de zorgvraag adequaat in te kunnen vullen. Zo geven taakdelegatie bij huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en kleinschalige woonvoorzieningen meer mogelijkheden voor het behandelen van patiënten en ouderen;
  • In de gezondheidszorg is ruim 80% van de werkenden een vrouw. Deze trend is niet alleen bij verpleegkundigen aanwezig, maar ook bij huisartsen, tandartsen en verschillende medische specialismen.

Doordat de overheid kosten wil drukken, ontstaan kansen voor zorgondernemers. De vraag naar zorg groeit de komende jaren. In het nieuwe zorglandschap staat de burger centraal, met aandacht voor preventie, voeding en voldoende beweging.

0
Banen in deze sector
0
Miljard omzet in de sector

Zorgvisie

De brug tussen beleid en praktijk

Laurentius wil patiënten met het systeem vooral bewust maken van hun eigen lichaamswaarden, maar ...
Author: Wilbert Zuil
Posted: January 26, 2022, 3:24 pm
Ziekenhuis Bernhoven sluit 2021 af met een fors miljoenenverlies en moet 120 mensen ontslaan. Kos...
Author: Bart Kiers
Posted: January 26, 2022, 1:46 pm
Uitbreiding van thuismonitoring, het opzetten van regionale zorgcoördinatiecentra en het inrichte...
Author: Carina van Aartsen
Posted: January 26, 2022, 10:08 am
Wat hebben op hol geslagen vissen met de zorgsector te maken? En wat zijn veelgehoorde tips en be...
Author: Laura van Elst
Posted: January 25, 2022, 5:01 pm
Hoe kunnen vvt-organisaties zo efficiënt mogelijk hun zorgpersoneel inzetten? Bijvoorbeeld door d...
Author: Carina van Aartsen
Posted: January 25, 2022, 3:47 pm

 

Zorginstellingen

Platform voor managers in ziekenhuizen en ouderenzorg

Er komt, in overleg met partijen in de zorg, een nieuw platform dat als doel heeft om de kwalitei...

Author: Kees van Delft
Posted: February 13, 2018, 8:42 pm

Patiënten met een beperking komen tal van obstakels tegen als zij online een zorgafspraak willen ...

Author: Klarinda de Rijke
Posted: January 26, 2018, 5:44 am

Hoewel het UMCG geen museum is, hangt en staat het ziekenhuis vol kunstwerken. Anna Kramer was tw...

Author: Klarinda de Rijke
Posted: January 25, 2018, 5:00 am

Het is in de praktijk niet gemakkelijk om aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Maa...

Author: Klarinda de Rijke
Posted: January 24, 2018, 4:22 am

Er komt 12 miljoen euro extra beschikbaar voor startende bedrijven die zorgtechnologie ontwikkele...

Author: Klarinda de Rijke
Posted: January 23, 2018, 5:04 am